top of page

Leren in het moment
(& in de context)

Op het veld, het snijvlak van menselijk potentieel & (team) doelen. Schrijver. Spreker. TEDx

Mijn hele werkzame leven ben ik werkzaam geweest op het gebied van leren en ontwikkeling. Ik zou met niets of niemand anders willen ruilen. Langzaam is wie ik ben en wat ik doe zo nauw met elkaar verweven als mijn hand in een handschoen.

Een van mijn mentoren deelde eens zijn levensleervraag met me en in een flits wist ik wat de mijne was. Sinds 2006 ben ik aan al werkend, knutselend, experimenterend en falend mijn vraag aan het beantwoorden: "wat is leren?".

 

Dit is wat ik nu weet.

 

Kunnen we in een bedreigende, stressvolle of ongemakkelijke situatie wel van leren spreken? Onze hersenen zijn dusdanig bedraad dat ze dergelijke situaties kunnen voorkomen. We kunnen glimlachen, we kunnen reageren, we kunnen nog steeds betrokken zijn, maar tot welk niveau? Voldoende om te leren?

 

Als de context klopt, worden onze hersenen plastic, kneedbaar zodat nieuwe verbindingen kunnen worden gevormd en versterkt. Veiligheid, empathie, waardering zijn enkele van de kenmerken van situaties die ons brein tot leren stimuleren.

 

Wie we zijn is de belangrijkste factor voor wat we doen. Ga je vrijmoedig handelen als je bang bent? Zal je een ander echt waarderen als je niet liefhebt? Ga je diepgaand vragen en luisteren als je niet nieuwsgierig bent? Kan je groeien als je geen kwetsbare leerling bent?

Om te leren wie we zijn, moeten we diep in onszelf en anderen kijken. Zo diep dat we veilig kunnen ontdekken hoe we zijn geworden wie we zijn. Maar wees voorzichtig: hier zijn draken en feeën.

 

Leren is traditioneel gericht op het uitrusten van mensen met kennis en vaardigheden om daarmee hun competenties te vergroten. Het idee is dat we nieuwe manieren van handelen moeten kunnen bedenken. Maar is het niet andersom? Dat nieuw gedrag nieuw denken ontlokt.

 

In de afgelopen paar decennia is leren een liefdesdaad voor me geworden. Allereerst oefen ik om mijn eigen staat van zijn te verschuiven naar veiligheid, bewustzijn, aanwezigheid, empathie en waardering. Alleen dan kan ik leiders, teams en professionals helpen om nieuwe manieren van zijn en handelen te ontdekken.

 

Met mijn bedrijf Forzes werk ik met teams en groepen en alleen met individuen op het gouden moment van hun handelen. Tot liefdevolle dienst bereid. 

Home: Welcome
Home: Video

NEEM CONTACT MET ME OP

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page