top of page

INTEGREREN

Talenten en organisatieresultaten tot bloei laten komen

Onderzoek door Association for Talent Development (ATD) toont aan dat HR-afdelingen talentmanagement niet als een geïntegreerd proces beschouwen, laat staan om het als zodanig aan te pakken. De reden is budgettair. Afdelingen zoals HRD krijgen bijvoorbeeld meer budget wanneer ze een aantrekkelijk talentontwikkelingsprogramma aanbieden en loopbaanontwikkeling krijgt meer budget wanneer ze 'high potentials' ondersteunen op hun zorgvuldig uitgestippelde carrièrepad.

 

Het is vruchtbaar om talentmanagement als een geïntegreerd proces te percipiëren. Waarom? Omdat de talentontwikkelingsprogramma's met een positieve Return on Investment het resultaat zijn van een samenhangende inspanning op het gebied van talentmanagement: van strategische personeelsplanning tot werving en beoordeling, successieplanning, loopbaanplanning, loopbaanontwikkeling, betrokkenheid, mentoring en coaching en leren en ontwikkelen.

 

Hiernaast constateer ik dat het menselijk potentieel enorm wordt onderbenut in onze organisaties, resulterend in verzuim en productiviteitsverlies. Mijn definitie van 'potentials' gaat verder dan 'high potentials', managers, leidinggevenden en medewerker op sleutelposities. We hebben allemaal het potentieel om te groeien, ongeacht de functie die we bekleden. De uitdaging is om mensen te helpen hun latente talenten te vinden en tot bloei te brengen door actief in hun potentieel te investeren. Zowel leiders als collega's spelen een cruciale rol om potentieel tot bloei te brengen.

 

Mijn portfolio van producten en diensten omvat onder andere:

  • geïntegreerde talentmanagementscans uitvoeren;

  • leiders opleiden in hun rol als talentmanagers;

  • bouwen van iTM-dashboards met ken- en stuurgetallen voor talentmanagement;

  • adviseren over de kaders voor geïntegreerd talentmanagement en de implementatie ervan;

  • ontwerpen, bouwen en begeleiden van opleidingsprogramma's voor management- en expert-potentials.

Integrated Talent Management: Services
bottom of page