top of page

BUSINESS-CASE VOOR DE LIEFDE

Je mentale en emotionele toestand - wie je bent - is de beslissende factor

Het zijn niet de woorden die je gebruikt, noch je gespreksvaardigheden. Wie je bent wanneer je luistert, of wanneer je spreekt, doet er toe. Echt zijn, dat wil zeggen, authentiek en zonder oordeel in gesprek gaan, kan een doorbraak betekenen voor de ander. Omgekeerd vergroot je in een staat van oordeel de afstand en vermindert daarmee je effectiviteit. Het opschorten van je oordeel betekent liefde in het ge-sprek toestaan. 

Roemer Visser en ik zijn tussen 2017 en 2020 in gesprek gegaan met 20 leiders uit uiteenlopende bedrijven en instellingen. Profit. Non-profit. Overheid. Zorg. Over hetgeen we van hen geleerd hebben, publiceren we in 2020 een boek. 

De kern van ons boek gaat over leiderschap, het beïnvloeden van anderen en de essentiële rol die communicatie daarbij speelt. Eigenlijk niet zozeer over de handeling of onderliggende vaardigheid, maar over wie je bent tijdens het communiceren. Als leiders bijvoorbeeld kwetsbaar durven zijn, dan tonen zij zichzelf in hun woorden; delen ze wie ze zijn. Als ze aan de andere kant analytisch en afstandelijk zijn, dan tonen zij zichzelf niet ten volle. Hun woorden logenstraffen hun oordeel.

Wie leiders zijn, komt dus te voorschijn in wat ze doen en dat heeft effect op de ander. 

Contact
Business Alignment: Services
bottom of page