top of page

VERBINDEN

De waarde van leren bewijzen en vergroten

De verbinding van een opleidingsprogramma met de richting van de organisatie is de essentiële voorloper voor leren op de werkplek. Geen verbinding betekent geen werkplekleren. De kernvraag die deze verbinding tot stand brengt is: "welke impact op de organisatieresultaten is gewenst?". Het proces van hoor- en wederhoor dat deze vraag uitlokt, zorgt voor een afstemming van leren op de behoeften van de organisatie. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de gewenste werkplekprestaties en de impact op resultaatindicatoren.
 

Deze dialoog met betrokkenen in de organisatie is de belangrijkste succesfactor van leerinterventies. Het is een cruciale fase voordat de leeroplossingen worden gebouwd en geleverd. Het helpt managers op alle niveaus om zich bewust te worden van hun behoeften en waarborgt hun betrokkenheid en inzet bij de opleiding. Hun commitment is van onschatbare waarde.  

 

Mijn portfolio van producten en diensten omvat onder andere:
   verbinden van opleidingsprogramma's aan de organisatierichting door behoefteanalyses uit te voeren;

  • opstellen van ROI-meetplannen;

  • betrekken van het leidinggevend kader bij de metingen van leren, prestaties en organisatie-impact;

  • leer-, prestatie- en organisatie-impactmetingen ontwikkelen;

  • co-creëren en leveren van opleidingsprogramma's die zijn ontworpen om een positief rendement op hun investering te behalen;

  • ROI-analyses uitvoeren en rapporteren over de geleerde lessen en de impact aan alle belanghebbenden.

Contact
Business Alignment: Services
bottom of page