top of page

LEIDERSCHAP

door diep persoonlijk werk kunnen leiden vanuit nabijheid

De mentale en emotionele toestand - wie zij zijn - is de beslissende factor voor de resultaten die leiders boeken. Niet de woorden die gesproken worden, noch de gespreksvaardigheden. Wie leiders zijn wanneer ze luisteren, of wanneer ze spreken, doet er toe. Echt zijn, dat wil zeggen, authentiek en zonder oordeel in gesprek gaan, kan een doorbraak betekenen voor de ander. Omgekeerd vergroot een staat van oordeel de afstand en vermindert daarmee de effectiviteit. Het opschorten van oordeel betekent liefde in het gesprek toestaan. 

Roemer Visser en ik zijn tussen 2017 en 2020 in gesprek gegaan met 20 leiders uit uiteenlopende bedrijven en instellingen. Profit. Non-profit. Overheid. Zorg. 

 

De kern van ons onderzoek en werk binnen TIAS gaat over leiderschap, het beïnvloeden van anderen en de essentiële rol die communicatie daarbij speelt. Eigenlijk niet zozeer over de handeling of onderliggende vaardigheid, maar over wie de spreker aan het zijn is tijdens het communiceren. Als leiders bijvoorbeeld kwetsbaar durven zijn, dan tonen zij zichzelf in hun woorden; delen ze wie ze zijn. Als ze aan de andere kant analytisch en afstandelijk zijn, dan tonen zij zichzelf niet ten volle. Hun woorden logenstraffen hun oordeel.

Wie leiders zijn, komt dus te voorschijn in wat ze doen en dat heeft effect op de ander.

 

Mijn portfolio van producten en diensten omvat onder andere:

  • samen met Roemer Visser verzorgen van de TIAS Masterclass Managementteams & Leiderschap;

  • mede verzorgen van de module persoonlijke leiderschap in de TIAS Executive MBA;

  • vorming van beleid, schrijven van nota's over leiderschapsprofielen en leiderschapsontwikkeling;

  • ontwerpen, ontwikkelen en verzorgen van maatwerk leiderschapsreizen.

Contact
Business Alignment: Services
bottom of page